Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2019

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   17.06.2019

A. Uppgifter om kandidaten

Suomela, Iiris yhteiskuntatieteiden opiskelija
Gröna förbundet Pirkanmaan vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp:

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 27 186,00 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 27 186,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 11 231,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt 0,00 eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 12 955,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 1 000,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 2 000,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 0,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 0,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt 0,00 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 27 186,00 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 1 500,00 eur
- Radio 0,00 eur
- Television 0,00 eur
- Datanät 10 800,00 eur
- Övriga media 0,00 eur
- Utomhusreklam 11 000,00 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 1 800,00 eur
Planering av reklam 1 736,00 eur
Valsammankomster 350,00 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 0,00 eur
Övriga kostnader 0,00 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 27 186,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 11 231,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt 0,00 eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 12 955,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Heikki Kalle Juhani Järvelin Tampere 2 500,00 eur
Pertti Tapani Suomela Tampere 1 010,00 eur
Johanna Marja Järvelin-Suomela Tampere 1 010,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Vihreät ehdokkaat ovat sitoutuneet julkaisemaan kaikki yli tuhannen euron lahjoitukset. Yksityishenkilöiltä saatu tuki koostuu yli 170 yksittäisen ihmisen lahjoituksista, joiden suuruusluokka vaihtelee 10 eurosta 2500 euroon.
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 1 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Huikee Marketing Oy 2730385-3 1 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Vihreät ehdokkaat ovat sitoutuneet julkaisemaan kaikki yli tuhannen euron lahjoitukset.
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 2 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Vihreä liitto r.p., ruotsiksi Gröna förbundet r.p., saameksi Ruona lihttu r.b. 148.163 2 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Vihreä Liitto rp:n tuki eurovaaliehdokkaalle oli 4000 euroa, josta 2000 euroa käytettiin sovitusti eduskuntavaalikampanjan aikana.
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 0,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 0,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt 0,00 eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Publicerat: 17.6.2019