Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Yhteystiedot / Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

Vaalirahoitusvalvonta.fi-sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Siinä edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Vaalirahoitusvalvonta.fi sivusto on julkaistu 2011. Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 30.4.2020. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Vaalirahoitusvalvonta.fi sivuston saavutettavuuden tila

Sivusto ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia.

Havaittava

Kontrasti ja responsiivisuus: Vaatimukset eivät täyty kaikilta osin kontrastin ja responsiivisuuden osalta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
 • 1.4.10 Responsiivisuus

Sivuston rakenne: Vaatimukset eivät täyty sivuston HTML rakenteen määrittelyn osalta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Hallittava

Navigaatio: Vaatimukset eivät täyty navigaation osalta. Sivulta puuttuu hyppylinkit sekä sivuotsikot, tai ne ovat puutteellisia. Sivustolla esiintyy useita samannimisiä linkkejä, jotka johtavat eri sivuille. Otsikkotasoissa on puutteita. Fokus-tyylejä ei ole määritelty. Kuvana esitetystä käyttöliittymäkomponentista puuttuu nimilappu.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.4.1 Ohita lohkot
 • 2.4.2 Sivuotsikot
 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput
 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus
 • 2.5.3 Nimilappu nimessä

Ymmärrettävä

Sivuston kieli: Sivuston kieltä ei ole määritetty.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 3.1.1 Sivun kieli

Toimintavarma

Yhteensopivuus: HTML-koodi ei ole validia. Käyttöliittymäkomponenttien toteutuksessa on puutteita.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 4.1.1 Jäsentäminen
 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Kohtuuton rasite

Puolueiden ja puolueyhdistysten toimittamien tilinpäätösasiakirjojen saavutettavuudessa on merkittäviä puutteita. Asiakirjat eivät ole tarkastusviraston laatimia, mutta tarkastusvirastolla on puoluelain (10/1969) mukaisesti velvollisuus julkaista kyseiset asiakirjat.

Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on liitetiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.

Kehitystyö

Kehitystyö sivuston parantamiseksi on käynnissä, ja uudistettu sivusto julkaistaan sivuston valmistuttua.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille, niin teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Palautta voi antaa VTV:n verkkopalveluiden yhteisellä palautelomakkeella tai sähköpostilla [email protected].

Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkopalvelustamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön sähköpostilla tai puhelimitse. Vastaamme pyyntöösi 14 päivän sisällä. Jos pyyntö koskee laajaa sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla. Ilmoitamme sinulle, jos vastausaikaa jatketaan. Jos emme toimita tietoja saavutettavassa muodossa, laadimme sinulle siitä kirjallisen perustellun todistuksen.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-verkkosivustolla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Julkaistu: 6.5.2020  Päivitetty: 17.12.2020