Val- och partifinansieringstillsyn

Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Välfärdsområdesval 2022

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. 0215325-4
Helsingfors

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 508 359,33 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 508 359,33 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd eur
2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd eur
2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd eur
2.5 Finansiering innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 23,34 eur
2.6 Finansiering innehåller av företag erhållna bidrag totalt 13 000,00 eur
2.7 Finansiering innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) 495 335,99 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 508 359,33 eur
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 248 599,28 eur
1.2 Radio 620,00 eur
1.3 Television eur
1.4 Datanät 17 744,80 eur
1.5 Övriga media eur
1.6 Utereklam 57 004,75 eur
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 80 094,22 eur
1.8 Reklamplanering 800,00 eur
1.9 Valsammankomster 1 922,87 eur
1.10 Åt andra givna bidrag 14 600,00 eur
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen 1 075,00 eur
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen 450,00 eur
1.13 Övriga kostnader 85 448,41 eur

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 508 359,33 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
Specifikation av lånen
Lånets namn: Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
2.2 Finansieringen innehåller av staten erhållet understöd totalt eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.3 Finansieringen innehåller av välfärdsområden erhållet understöd totalt eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.4 Finansieringen innehåller av kommuner erhållet understöd totalt eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.5 Finansiering innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 23,34 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.6 Finansiering innehåller av företag erhållna bidrag totalt 13 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Pro Markkinatalous ry 3134017-1 13 000,00 eur
eur
eur
b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.7 Finansiering innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare :
Namn : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) 495 335,99 eur
Tilläggsuppgifter
Från partiföreningar 5414 euro. Resterande 489 921,99 euro är egna medel.

E. Frivillig specifikation

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas.
Publicerat: 18.5.2023