Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

Redovisning lämnas 09.05.2023

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Svenska folkpartiet i Helsingfors rf 2297885-1
Helsingfors

1. Bidrag för tiden

Månad År  
04 2023
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn FO-nummer Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr 2379356-8 30 000,00
Christoph Roos 3 200,00
Svensk Metropol rf 9 663,00
Peter Strandberg 1 602,08

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Efternamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Bertha Simojoki Helsingfors 2 900,00
Kristian Wahlbeck Helsingfors 1 891,92
Elina Sagne-Ollikainen Helsingfors 1 513,00

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Bidragen handlar om faktiska kostnader för så kallad utomhusreklam och digital marknadsföring, gällande Svenska folkpartiets kandidater i Helsingfors valkrets. Peter Strandberg har gjort betalningen från stödföreningen för Kristian Wahlbeck.
Svensk Metropol rf är stödföreningen för kandidat Marcus Rantala.

Christoph Roos har gjort betalningen för stödföreningen för Allyana Thomas.
Publicerat: 9.5.2023