Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

Redovisning lämnas 09.05.2023

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Svenska folkpartiet i Nyland r.f. 2282048-0
Helsingfors

1. Bidrag för tiden

Månad År  
04 2023
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn FO-nummer Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Stödgruppen för Anders Adlercreutz 16 340,00
Liberalibus rf 2870868-4 7 940,00
Waldemar Kvarnström 6 290,00
Cosmo Jenytin 5 235,00
Nina af Hällströms stödgrupp 5 505,00
Ann-Katrin Bender 3 845,00
Stödföreningen Anders Portin 3 125,00
Fredrik Rantala 2 900,00
Elena Ståhle 2 885,00
Mikaela Nylanders stödgrupp 2 300,00
Tonya Aurto 2 074,00
Björn Lindqvist 2 840,00
Lulu Waselius 1 865,00
Kampanjkonto Patrik Karlsson 1 815,00
Esbo-Vandanejdens stöd rf 2976570-1 1 874,00
Svenska litteratursällskapet i Finland rf 0200138-1 30 000,00

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Efternamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Bidragen handlar om faktiska kostnader för så kallad utereklam och digital marknadsföring, gällande Svenska folkpartiets kandidater i Nylands valkrets. Svenska litteratursällskapets bidrag är bidrag från Svenska kulturfonden.
Publicerat: 9.5.2023