Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

(* Redovisningen har bearbetats för sent, bearbetningstiden är  19.04.2023

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Hämeen Kokoomus ry 100.039
Hämeenlinna

1. Bidrag för tiden

Månad År  
03 2023
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn FO-nummer Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Huomisen Häme ry. 3076096-7 2 550,00
Hämeen muutos ry 3082634-8 2 490,00
Sami Riven tukiyhdistys ry 3310305-7 2 775,00

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Efternamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

”tuet” koostuu ehdokkaiden tukiryhmien piirille maksamista vastikkeellisista eristä (ilmoitukset piirin vaalilehdessä, osuudet yhteisistä lehti-ilmoituksista sekä ehdokasmaksuja).
Publicerat: 19.4.2023