Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

Redovisning lämnas 28.02.2023

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Kansallinen Kokoomus r.p. 0213498-5

1. Bidrag för tiden

Månad År  
02 2023
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn FO-nummer Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Pontos Oy 2119855-4 10 000,00
Tampereen Tiivisteteollisuus Oy 0678547-8 10 500,00
Wihuri Packaging Oy 2557861-8 30 000,00

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Efternamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
GEORG JOHAN CASIMIR EHRNROOTH Helsinki 10 000,00
KARL SJÖBLOM Tuusula 10 000,00

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Publicerat: 28.2.2023