Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuellt

24.1.2022

Inlämnandet av valfinansieringsredovisningarna i välfärdsområdesvalet 2022 börjar den 26.1.2022 – e-tjänsten för kandidaterna öppnas under 27.1.2022

Det är möjligt att lämna in valfinansieringsredovisningen i välfärdsområdesvalet 2022 till Statens revisionsverk efter att valresultatet fastställts den 26.1.2022. Val- och partifinansieringstillsynens e-tjänst öppnas för redovisningsskyldiga under torsdagen den 27.1.2022. Fördröjningen föranleds av systemtekniska orsaker. Valfinansieringsredovisningarna kan dock göras innan e-tjänsten öppnas via e-post eller post genom blanketten som finns på vår webbplats.

1.7.2021

Kampanjtiden för välfärdsområdesvalet 2022 börjar 23.7.2021

Kampanjtiden för välfärdsområdesvalet 2022 börjar 23.7.2021. Statens revisionsverk har publicerat för kandidaterna och de redovisningsskyldiga anvisningen om uppgörandet av förhandsredovisningen och redovisningen av valfinansiering. Anvisningen går att finna på valfinansieringens webbsidor samt via myndigheternas föreskriftssamlingar på Finlex – webbtjänsten.

Statens revisionsverks anvisning om redovisning av valfinansiering och förhandsredovisning i samband med välfärdsområdesvalet 2022 [pdf, 617 KB]

17.6.2021

Inlämnandet av redovisningar över valfinansieringen i kommunalvalet 2021 startar 16.6.2021

Det är möjligt att lämna in redovisningen av valfinansiering i kommunalvalet 2021 till VTV från och med fastställt valresultat 16.6.2021.

Valfinansiering


Partifinansiering


Statens revisionsverk övervakar val- och partifinansieringen samt tar emot och publicerar de handlingar om vilka föreskrivs i partilagen och valfinansieringslagen.

På denna webbplats finns anvisningar om ifyllning av parti- och valfinansieringsredovisningar och lämnande av dessa till Revisionsverk samt förhandsredovisningar och egentliga parti- och valfinansieringsredovisningar som kandidater och partier har lämnat.

Statens revisionsverk har övervakat valfinansieringen från och med den 1 maj 2009 och partifinansieringen från och med den 1 september 2010. Från år 2000 till slutet av april 2009 gjordes valfinansieringsredovisningarna till kommunernas centralvalnämnder i kommunalval och till justitieministeriet i övriga val. Närmare uppgifter om allmänna valen och partier fås på justitieministeriets webbplats www.vaalit.fi

Dataskyddsbeskrivning [pdf, 179 KB]

Tillgänglighetsutlåtande