Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaalit 2012

A. Ilmoittajan tiedot

Haavisto, Pekka Olavi kansanedustaja, riksdagsledamot
Vihreä liitto r.p.
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Suomi-Finland 2012 ry

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 725 000,00 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 724 500,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 230 000,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 54 000,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 100 500,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 90 000,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 250 000,00 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 725 000,00 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 200 000,00 eur
- Radio eur
- Televisio 210 000,00 eur
- Tietoverkot 64 000,00 eur
- Muut viestintävälineet eur
- Ulkomainonta 7 000,00 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 8 000,00 eur
Mainonnan suunnittelu 66 000,00 eur
Vaalitilaisuudet 20 000,00 eur
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 45 000,00 eur
Muut kulut 105 000,00 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 724 500,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 230 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Pertti Oskala 3 500,00 eur
Minerva Krohn Helsinki 2 050,00 eur
Roope Lehtinen 1 500,00 eur
Hannu Kokko Vantaa 2 000,00 eur
Lea Krank Helsinki 1 500,00 eur
Karri Nieminen Helsinki 5 000,00 eur
Sakari Oramo Kokkola 2 000,00 eur
Ari Peitso 1 500,00 eur
Leena-Maija Rantanen 2 000,00 eur
Anni Sinnemäki Helsinki 1 500,00 eur
Osmo Soininvaara Helsinki 1 500,00 eur
Oras Tynkkynen Tampere 2 752,60 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Vähintään 1 000 euroa ovat lisäksi lahjoittaneet Tuija Brax, Helsinki 1 300 euroa; Marja-Kristiina Kautto 1 300 euroa; Paavo Nikula, Espoo 1 200 euroa; Mikko Sinisalo 1 200 euroa; Esa Tulkki 1 001 euroa; Markku Wilenius 1 200 euroa; Liisa Vähäkylä 1 117 euroa sekä tasan 1 000 euroa kukin seuraavista: Ilona Anhava, Helsinki; John Barry; Ulrica Cronström; Talvikki Ekholm; Markku Hannula, Espoo; Jeff Hearn; Hannu Hoviniemi; Mikko Jaatinen; Sophia Jansson, Helsinki; Elias Joutsenlahti; Jorma Jäntti, Turku; Esa Kaasalainen, Helsinki; Petri Kallberg, Helsinki; Juhani Karhumäki; Johanna Karimäki, Espoo; Marja Kautto, Vaasa; Anu Komsi, Espoo; Leena Korhonen; Juha Koski; Jiri Kupiainen; Otto Lehtipuu, Helsinki; Margaretha Starck; Peter Richard Sundqvist, Helsingfors; Leena Tammivuori; Kirsimaria Törönen-Ripatti, Mikkeli; Vesa Valo; Satu Väkiparta
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 54 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
Hjärnbruket Ab Oy 1024134-2 25 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Seuraavat yritykset ovat lahjoittaneet 1000 euroa kukin: Fullsteam Records Oy 1862828-5 Nasro Oy 2377733-0 Five Corners Production Oy 2180937-8
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 100 500,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
Vihreä Liitto r.p. 0771677-3 100 500,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 90 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
Palvelualojen ammattiliitto PAM 8 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Lisäksi Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU 1000 euroa, 3 muuta ammattiliittoa á 500 euroa sekä kampanjan tukikonsertin nettotuotto 79 500 euroa
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 250 000,00 eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (vapaaehtoinen) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (vapaaehtoinen) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Summa sisältää puolueen rahankeräysluvalla kampanjan hyväksi tehdyn keräyksen. Osa kohdassa 2.3 c mainituista yksityishenkilöistä on tehnyt lahjoituksensa tätä kautta.

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Ilmoitetun rahoituksen lisäksi puolueyhdistykset ovat tukeneet kampanjaa omalla kampanjaorganisaation ulkopuolisella toiminnallaan noin 140 000 euron arvosta. Summasta n. 50 000 euroa kerätty puolueyhdistysten jäseniltä lahjoituksina kampanjaan tai vastikkeellisella varainhankinnalla ja n. 3 000 euroa yrityksiltä lahjoituksina kampanjaan.
Julkaistu: 3.2.2012