Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaalit 2012

A. Ilmoittajan tiedot

Lipponen, Paavo Tapio valtiotieteen maisteri
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Presidentti 2012 ry

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 700 000,00 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 700 000,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 50 000,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 60 000,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 350 000,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 10 000,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 230 000,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 700 000,00 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 120 000,00 eur
- Radio 5 000,00 eur
- Televisio 210 000,00 eur
- Tietoverkot 30 000,00 eur
- Muut viestintävälineet 30 000,00 eur
- Ulkomainonta 20 000,00 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 35 000,00 eur
Mainonnan suunnittelu 70 000,00 eur
Vaalitilaisuudet 40 000,00 eur
Vastikkeellisen tuen hankintakulut eur
Muut kulut 140 000,00 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 700 000,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 50 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Erkki Jorma Westlund 2 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 60 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
Kauppahuone Laakkonen 5 000,00 eur
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy 5 000,00 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 350 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
SDP rp eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 10 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
Kankaanpään Työväenyhdistys 1 500,00 eur
Alppilan Sosialistiseura ry 1 541,00 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 230 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
Puutyöväen Sos.dem. Opintoyhdistys 10 000,00 eur
Pro Ammattiliitto 5 000,00 eur
Stiftelsen för det Tvåsprågika Finland 26 000,00 eur
TEAM Teollisuusalojen Ammattiliitto 21 000,00 eur
Palvelualojen Ammattiliitto 33 900,00 eur
SKL ry 35 000,00 eur
Metallityöväen Liitto ry 31 900,00 eur
TSL ry 1 900,00 eur
Sos.dem. Sanomalehtimiesliitto ry 1 501,00 eur
Palkansaajien Hyväksi ry 4 000,00 eur
AKT:n Sos.dem. ryhmä 30 000,00 eur
Palkansaajien Opintoyhdistys ry 5 000,00 eur
AKT ry 2 850,00 eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (vapaaehtoinen) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (vapaaehtoinen) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Julkaistu: 16.1.2012