Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2019

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä   14.05.2019
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä  14.10.2019

A. Ilmoittajan tiedot

Nurminen, Ilmari kansanedustaja
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Pirkanmaan vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Oikeudenmukainen Pirkanmaa ry

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 31 102,00 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 32 480,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 7 700,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 620,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 500,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 3 300,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 20 360,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 31 102,00 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 10 822,00 eur
- Radio 372,00 eur
- Televisio eur
- Tietoverkot 1 730,00 eur
- Muut viestintävälineet eur
- Ulkomainonta 8 250,00 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 3 900,00 eur
Mainonnan suunnittelu 4 438,00 eur
Vaalitilaisuudet 1 250,00 eur
Vastikkeellisen tuen hankintakulut eur
Muut kulut 340,00 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 32 480,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 7 700,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 620,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 500,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 3 300,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
Tampereen Työväenyhdistys r.y. 0155655-3 2 000,00 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 20 360,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
PAM - palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry 0155588-4 4 000,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf 0668222-5 2 500,00 eur
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 1 500,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
20 860e saadut tulot sisältävät: 9100e seminaarien kautta kerättyä tuloa (vaalikauden aikana) ja loput ovat suoria lahjoituksia eduskuntavaaleja varten. Tämän lisäksi olen käyttänyt ennen joulua noin 1200e omaa rahaa lähettääkseni joulukortteja äänestäjilleni ja tukijoilleni Tämän lisäksi Sastamalan Sosialidemokraatit ovat käyttäneet vaaleihin rahaa mm. tilaisuuksien järjestämiseen ja vaalielhteen. Sastamalan SDP on kuitenkin itsenäinen yhdistys ja tekee omat ilmoitukset ja erittelyt vaaleihin käyttämistään rahoista.
Julkaistu: 14.10.2019