Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Kontaktuppgifter / Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster gäller för webbplatsen Vaalirahoitusvalvonta.fi. Lagen förutsätter att de offentliga webbtjänsterna ska vara tillgängliga. Det innebär att webbplatserna ska uppfylla kravnivåerna A och AA, som fastställs i Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-kriterierna.

Vaalirahoitusvalvonta.fi lanserades 2011. Detta tillgänglighetsutlåtande upprättades 30 april 2020. Webbplatsens tillgänglighet har bedömts av Statens revisionsverk.

Tillgänglighetsstatus för Vaalirahoitusvalvonta.fi

Webbplatsen uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven.

Möjlig att uppfatta

Kontrast och flexibel layout: Kraven på kontrast och flexibel layout uppfylls inte till alla delar.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • 1.4.4 Förändring av textstorlek
 • 1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

Webbplatsens layout: Kraven på specifikation av webbplatsens HTML-struktur uppfylls inte.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 1.3.1 Information och relationer

Hanterbar

Navigering: Kraven på navigering uppfylls inte. Webbplatsen saknar genvägar och sidorubriker eller dessa är bristfälliga. Webbplatsen har flera länkar som har samma namn, men som dirigerar användaren till olika webbsidor. Det finns brister i rubriknivåerna. Fokusstilar har inte specificerats. Den komponent i användargränssnittet som visas i form av en bild saknar etikett.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll
 • 2.4.2 Sidans titel
 • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter
 • 2.4.7 Synlig fokus
 • 2.5.3 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter

Begriplig

Sidans språk: Sidans språk har inte fastställts.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 3.1.1 Sidans språk

Robust

Kompatibilitet: HTML-koden validerar inte. Det finns brister i hur komponenterna i användargränssnittet har skapats.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 4.1.1 Parsing
 • 4.1.2 Namn, roll, värde

Oproportionell börda

Det finns stora brister i tillgängligheten av partiernas och partiföreningarnas bokslutshandlingar. Handlingarna har inte upprättats av revisionsverket, men enligt partilagen (10/1969) är revisionsverket skyldigt att offentliggöra handlingarna.

Omfattas inte av lagstiftningen

Webbplatsen innehåller bilagefiler som har lagts ut före 23 september 2018.

Utvecklingsarbete

Förbättringen av webbplatsen pågår och den förnyade webbplatsen lanseras på sidorna är färdiga.

Respons och kontaktuppgifter

Har du upptäckt tillgänglighetsbrister i vår digitala tjänst? Meddela oss om bristerna och vi gör vårt bästa för att korrigera dem.

Respons kan ges med denna blankett eller per e-post på [email protected].

Du har rätt att av grundad anledning få den information i tillgänglig form som du behöver för att utreda och fullgöra dina intressen, rättigheter eller skyldigheter. Om du inte får uppgifterna i en tillgänglig form av vår webbtjänst, kan du begära dem per e-post eller telefon. Vi svarar på din begäran inom 14 dagar. Om begäran gäller ett omfattande innehåll, kan vi förlänga svarstiden med högst två veckor. Vi informerar dig om förlängd svarstid. Om vi inte lämnar information i tillgänglig form, upprättar vi ett skriftligt motiverat intyg över detta.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ska du först ge respons till oss, dvs. administratören av webbplatsen. Det kan ta 14 dagar att svara på responsen. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverkets webbplats tillgänglighetskrav.fi innehåller detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
telefonnummer växel 0295 016 000


Publicerat: 11.5.2020  Uppdaterat: 17.12.2020