Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Sök information i redovisningarna av valfinansieringen / Kampanjfinansiering, bidrag och kostnader

Kampanjfinansiering, bidrag och kostnader

Rapport över alla redovisningar som anknyter till det valda valet, i vilka summan av kampanjfinansieringen ligger mellan de angivna gränsvärdena (eller, om man lämnar bort det ena gränsvärdet, i vilka summan är större/mindre än det angivna gränsvärdet).

Redovisningstyp: *
Val: *
Gränsvärden för finansieringen: -

 Uppdaterat: 23.5.2023