Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Sök information i redovisningarna av valfinansieringen / Faktamaterial

Faktamaterial

Statens revisionsverk publicerar uppgifterna i redovisningarna i CSV-format. Du kan granska innehållet i CSV-filerna i tabellform genom att öppna filen med ett kalkylprogram.

Om varje val publiceras följande fyra filer:

  • finansiering enligt förhandsredovisning
  • finansieringskällor och kostnadsspecifikationer enligt förhandsredovisning
  • finansiering enligt redovisning av valfinansieringen
  • finansieringskällor och kostnadsspecifikationer enligt redovisning av valfinansieringen.

Förhandsredovisningarna av andra än de som blivit invalda och som utsetts till ersättare raderas från revisionsverkets webbplats 30 dygn efter att valresultatet har fastställts. Då stryks också de förhandsredovisade uppgifterna från CSV-filerna.

Filernas teckenslag är UTF-8 och fältavskiljaren är semikolon. Om det i redovisningen har använts semikolon i textfält, leder det till att uppgifter hamnar i fel kolumner. Om du öppnar filen direkt i ett kalkylprogram och exempelvis ä, ö och å inte visas rätt, ska du först spara filen på din enhet och sedan importera den i kalkylprogrammet.

Uppgifterna publiceras i ett allmänt datanät enligt 12 § i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009). Trots att uppgifterna finns allmänt tillgängliga, kan övrig insamling, lagring och behandling av uppgifterna omfattas av bestämmelserna i allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och i dataskyddslagen (1050/2018). Vissa uppgifter kan vara sådana personuppgifter som avses i lagstiftningen ovan. Det innebär att ovannämnda bestämmelser ska iakttas vid behandlingen av sådana personuppgifter och att personuppgifterna kan utgöra ett sådant register som avses i bestämmelserna. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att personuppgifter behandlas enligt lagstiftningen och att bestämmelserna om personuppgifter iakttas på ett tillbörligt sätt.

Mer information och anvisningar om dataskydd finns på dataombudsmannens byrås webbplats.

Dataskyddsbeskrivnings [pdf, 179 KB]

Presidentinvaali 2018

Eduskuntavaalit 2019

Europarlamenttivaalit 2019

Kuntavaalit 2021

Aluevaalit 2022

Eduskuntavaalit 2023

 Uppdaterat: 23.5.2023