Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Sök information i redovisningarna av valfinansieringen

Sök information i redovisningarna av valfinansieringen

Du kan söka information i redovisningarna av valfinansieringen med hjälp av färdiga rapporter. Du kan ta del av uppdaterad information om varje val, exempelvis finansieringen av valkampanjerna, de redovisningsskyldiga och bidragsgivarna. Uppgifterna baserar sig på redovisningarna av valfinansieringen som lämnats till Statens revisionsverk.

Statens revisionsverk tar emot förhandsredovisningar, egentliga redovisningar av valfinansieringen och efterhandsredovisningar:

  • Förhandsredovisningen är frivillig och innehåller en plan för kostnaderna för och finansieringen av en valkampanj.
  • En redovisning av valfinansieringen ska endast lämnas av de som blivit invalda och de som utsetts till ersättare.
  • En efterhandsredovisning ska göras av de som blivit invalda och de som utsetts till ersättare och som ännu har vallån. Efterhandsredovisningen gäller endast riksdagsval, välfärdsområdesval och Europaparlamentsval.

Beskrivning av rapporterna

Med hjälp av rapporterna kan du också ta del av specifik information om valfinansieringen. Du kan ta ut rapporter för enskilda val med den önskade informationen. Nedan beskrivs närmare vilken information som ingår i de olika rapporterna.

Faktamaterial

Statens revisionsverk publicerar uppgifterna i redovisningarna i CSV-format. Du kan granska innehållet i CSV-filerna i tabellform genom att öppna filen med ett kalkylprogram.

Om varje val publiceras följande fyra filer:

  • finansiering enligt förhandsredovisning
  • finansieringskällor och kostnadsspecifikationer enligt förhandsredovisning
  • finansiering enligt redovisning av valfinansieringen
  • finansieringskällor och kostnadsspecifikationer enligt redovisning av valfinansieringen.

Faktamaterial

Förhandsredovisningarna av andra än de som blivit invalda och som utsetts till ersättare raderas från revisionsverkets webbplats 30 dygn efter att valresultatet har fastställts. Då stryks också de förhandsredovisade uppgifterna från CSV-filerna.

Publicerat: 17.3.2011  Uppdaterat: 25.8.2021