Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Gör redovisning

Logga in i e-tjänsten

Logga in

Redovisningarna till val- och partifinansieringstillsynen ska lämnas in elektroniskt via e-tjänsten för val- och partifinansieringstillsynen.

Användning av e-tjänsten kräver identifikation för säkerställande av användarens identitet. För identifikation används den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst Suomi.fi. Logga in i tjänsten med personliga bankkoder eller med ID-kort.

Kandidater i val och redovisningsskyldiga

Kandidater och redovisningsskyldiga behöver inte ansöka separat om behörighet till e-tjänsten för valfinansieringstillsynen. Uppgifterna om kandidaterna sparas automatiskt i tjänsten efter att kandidatuppställningen vid val har fastställts. Uppgifterna om de redovisningsskyldiga, det vill säga dem som blivit invalda och som utsetts till ersättare, sparas automatiskt i tjänsten efter att valresultatet har fastställts.

Redovisningen av valfinansieringen kan lämnas endast av kandidaterna och de redovisningsskyldiga själva. Endast kandidaterna och de redovisningsskyldiga kan logga in i e-tjänsten för redovisning av valfinansieringen.

Det går också att redovisa valfinansieringen genom att fylla i och underteckna blanketten och sedan skicka den till Statens revisionsverk per post eller som e-postbilaga.

Blanketter

Kontaktuppgifter

Användare i partier, partiföreningar och partinära sammanslutningar

Användare i partier och partinära sammanslutningar ska ansöka om behörighet till e-tjänsten av Statens revisionsverk.

Användarna i partiföreningarna ska ansöka om behörighet av administratören i partiet.
Ansökan om behörighet kan beställas på [email protected].

Registerbeskrivning [pdf, 24 KB]

Publicerat: 12.8.2010  Uppdaterat: 28.1.2022