Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisningar av valfinansieringen enligt val / Kommunalval 2021 / Raseborg
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Finlands Socialdemokratiska Parti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Andersson, Simon
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Fagerholm, Monika
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Grundström, Camilla Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Heimberg, Ulf
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hellén, Roy
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Holmberg, Sirkka-Leena
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Holmlund, Frank
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Huuhtanen, Tuula
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hämäläinen, Ilta
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kajander, Petri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kalenius, Regina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Koivunen, Kimmo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kvarnström, Johan Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Lagerstam, Mats
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lintuluoto, Seppo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Luukkonen, Kukka-Maaria
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Mettovaara, Reija
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Palin, Petri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Pelkonen, Jorma
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rautiainen, Pirjo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Romberg, Yngve
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Vallin, Riitta
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Wessberg, Nina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Åkerfelt, Heidi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Gröna förbundet


Samlingspartiet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Ahomaa, Petteri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Burtsov, Harri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hafström, Roger
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Vilander, Isak
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Sannfinländarna

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Halonen, Tomi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Höglund, Ulf
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Tyni, Tatu
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Svenska folkpartiet i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Adolfsson, Lea
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Alén, Isabella
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Barman, Dennis
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Berglund, Johan
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Berglund, Ville
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Blomqvist, Thomas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Borgman, Mikael
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Dahlqvist, Kaisla
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Dahlén, Anni
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ekholm, Jan-Mikael
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Engblom, Roger
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Falenius, Per
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Franzén, Pia
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Granström, Britt-Marie
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hellberg, Carola
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Henriksson, Linnéa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hindrén, Andreas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Holmberg, Sven
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ilander, Kerstin
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ingman, Anne
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Johansson, Dan
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Karlsson, Ragna-Lise
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Landén, Christina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Landén, Olivia
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lindgren, Ann-Britt
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lindholm, Jan
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lindholm-Wirtanen, Rita
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Långvik, Otto
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Malmén, Maj-Britt
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nyberg, Michael
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nygård, Pia
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nylund, Mikael
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Oksanen, Anna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Orre, Werner
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Pråhl, Annika
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Renman, Kjell
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Sahala, Jonna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Starck, Gunilla
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Stenström, Martin
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Söderlund, Christian
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Törnqvist-Björklund, Marika
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Uusimäki, Kari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Walls, Anders
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Weckman, Niklas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Westerholm, Anita
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Öhman, Patrik
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Vänsterförbundet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Paarma Junttila, Emilia
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Parkkonen, Minna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Talebi, Maryam
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Yltävä, Harry Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning

 Uppdaterat: 30.1.2023