Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisningar av valfinansieringen enligt val / Riksdagsval 2019 / Savolax-Karelens valkrets
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Centern i Finland


Finlands Socialdemokratiska Parti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Eskelinen, Seppo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Mäkisalo-Ropponen, Merja Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Suhonen, Timo Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Väätäinen, Tuula Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

Gröna förbundet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Auvinen, Harri Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Mikkonen, Krista Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

Kristdemokraterna i Finland (KD)

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Essayah, Sari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Mikkola, Kikkis
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

Samlingspartiet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Eestilä, Markku
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning  1
Efterhandsredovisning  2
Efterhandsredovisning  3
Efterhandsredovisning  4
Elo, Timo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Kilpi, Marko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

Sannfinländarna


Vänsterförbundet


 Uppdaterat: 20.8.2023