Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2019

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   14.05.2019
Redovisningen har redigerats efter angiven tidsfrist,
redigeringsdatum  14.10.2019

A. Uppgifter om kandidaten

Nurminen, Ilmari kansanedustaja
Finlands Socialdemokratiska Parti Pirkanmaan vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Oikeudenmukainen Pirkanmaa ry

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 31 102,00 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 32 480,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 7 700,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 620,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 500,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 3 300,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 20 360,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 31 102,00 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 10 822,00 eur
- Radio 372,00 eur
- Television eur
- Datanät 1 730,00 eur
- Övriga media eur
- Utomhusreklam 8 250,00 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 3 900,00 eur
Planering av reklam 4 438,00 eur
Valsammankomster 1 250,00 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag eur
Övriga kostnader 340,00 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 32 480,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 7 700,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 620,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 500,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 3 300,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
Tampereen Työväenyhdistys r.y. 0155655-3 2 000,00 eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 20 360,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
PAM - palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry 0155588-4 4 000,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf 0668222-5 2 500,00 eur
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 1 500,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
20 860e saadut tulot sisältävät: 9100e seminaarien kautta kerättyä tuloa (vaalikauden aikana) ja loput ovat suoria lahjoituksia eduskuntavaaleja varten. Tämän lisäksi olen käyttänyt ennen joulua noin 1200e omaa rahaa lähettääkseni joulukortteja äänestäjilleni ja tukijoilleni Tämän lisäksi Sastamalan Sosialidemokraatit ovat käyttäneet vaaleihin rahaa mm. tilaisuuksien järjestämiseen ja vaalielhteen. Sastamalan SDP on kuitenkin itsenäinen yhdistys ja tekee omat ilmoitukset ja erittelyt vaaleihin käyttämistään rahoista.
Publicerat: 14.10.2019