Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisningar av valfinansieringen enligt val

Redovisningar av valfinansieringen enligt val

I Statens revisionsverks register över redovisningar av valfinansieringen antecknas de uppgifter som ingår i redovisningar av valfinansieringen, förhandsredovisningar och efterhandsredovisningar. Med hjälp av rapporter för enskilda val kan du ta del av de inlämnade redovisningarna enligt val.

Rapporter för enskilda val

Redovisningarna som hänför sig till val finns tillgängliga på val- och partifinansieringstillsynens webbplats under en viss bestämd tid.

För att det ska vara möjligt att ta del av redovisningarna på webbplatsen ska JavaScript vara aktiverat i webbläsaren. Mer information om aktivering av JavaScript (på engelska).

Publicerat: 12.8.2010  Uppdaterat: 3.3.2023