Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Redovisningar enligt partilagen

Redovisningar enligt partilagen

I partilagen föreskrivs om redovisningsskyldigheter för partier, partiföreningar, partinära sammanslutningar och i understödsbeslutet nämnda föreningar.

Redovisningsskyldigheter

Partiet lämnar följande redovisningar:

 • aktuell redovisning
 • förhandsredovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen (frivillig)
 • specifikation av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen
 • sammandrag av aktuella redovisningar
 • revisionsberättelse
 • bokslut och verksamhetsberättelse
 • redovisning av användningen av statsunderstöd (om partiet tilldelats statsunderstöd).

En förening som anges i understödsbeslutet lämnar följande redovisningar:

 • aktuell redovisning
 • förhandsredovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen (frivillig)
 • specifikation av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen
 • sammandrag av aktuella redovisningar
 • revisionsberättelse
 • bokslut och verksamhetsberättelse
 • redovisning av användningen av statsunderstöd.

Partiföreningen lämnar följande redovisning:

 • aktuell redovisning.

Partinära sammanslutningen lämnar följande redovisningar:

 • aktuell redovisning
 • specifikation av de bidrag som sammanslutningen erhållit
 • revisionsberättelse
 • bokslut och verksamhetsberättelse.

Med förening som anges i understödsbeslutet avses föreningar som anges i Statsrådets beslut om beviljande av statsunderstöd enligt 9 § i partilagen till partierna. Understödsbeslutet är tillgängligt på statsrådets webbplats.

Statsrådets understödsbeslut (valtioneuvosto.fi)

Publicerat: 4.2.2021