Val- och partifinansieringstillsyn

Förhandsredovisning av partiets och i understödsbeslutet avsedd partiförenings valfinansiering - Riksdagsval 2011

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Helsingin Vihreät ry, De Gröna i Helsingfors rf 149.407
Helsinki

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 105 060,00 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 105 060,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
2.2 Av staten erhållet understöd 90 360,00 eur
2.3 Av kommunen erhållet understöd eur
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 14 700,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 105 060,00 eur
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 40 060,00 eur
1.2 Radio eur
1.3 Television eur
1.4 Datanät eur
1.5 Övriga media eur
1.6 Utereklam 4 615,00 eur
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 32 255,00 eur
1.8 Reklamplanering 5 910,00 eur
1.9 Valsammankomster 620,00 eur
1.10 Åt andra givna bidrag 7 000,00 eur
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen 7 100,00 eur
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen 5 000,00 eur
1.13 Övriga kostnader 2 500,00 eur

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 105 060,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
Specifikation av lånen
Lånets namn: Återbetalningsplan/lånetid: :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 90 360,00 eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
Lakisääteinen piirituki puolueelta
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 14 700,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer: :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Outi Alanko-Kahiluoto Helsinki 1 600,00 eur
Pekka Haavisto Helsinki 1 600,00 eur
Anni Sinnemäki Helsinki 1 600,00 eur
Johanna Sumuvuori Helsinki 1 600,00 eur
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag: :
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag: :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare: :
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare: :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur
Tilläggsuppgifter

E. Frivillig specifikation

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas.
Kohta 2.4: eriteltyjen lahjoittajien lisäksi vähintään 1000 euroa on lahjoittanut Tuija Brax (1200 euroa). Lahjoituksiin sisältyvät ehdokasmaksut 400 euroa / ehdokas ja lisäksi 300 euroa muita lahjoituksia.
Publicerat: 30.3.2011