Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

(* Redovisningen har bearbetats för sent, bearbetningstiden är  09.05.2023

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Svenska folkpartiet i Helsingfors rf 2297885-1
Helsingfors

1. Bidrag för tiden

Månad År  
03 2023
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn FO-nummer Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Stiftelsen Tre Smeder sr 0999911-3 25 000,00
Linn Mårtens 8 773,00
Eva Biaudet 1 513,00

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Efternamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Karin Nars Helsingfors 2 000,00

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Bidragen handlar om faktiska kostnader för så kallad utomhusreklam och digital marknadsföring, gällande Svenska folkpartiets kandidater i Helsingfors valkrets. Linn Mårtens har skött betalningen för kandidat Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Karin Nars har genom MobilePay-funktionen gett ett bidrag till kandidaten Henrika Franck.
Publicerat: 9.5.2023