Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

(* Redovisningen har bearbetats för sent, bearbetningstiden är  01.03.2023

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Kansallinen Kokoomus r.p. 0213498-5

1. Bidrag för tiden

Månad År  
01 2023
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn FO-nummer Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Notalar Oy 1087167-8 10 000,00
T2H Group Oy 2946659-2 10 000,00
Troll Capital Oy 1545015-1 10 000,00
Avain Yhtiöt Oy 2308788-2 10 000,00

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Efternamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Peter Fagernäs Helsinki 10 000,00
Olli-Pekka Juhani Kallasvuo Helsinki 10 000,00
Kari Jussi Aho Espoo 10 000,00
Heikki Kyöstilä Helsinki 10 000,00
Elmar Jalo Paananen Helsinki 10 000,00

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Publicerat: 1.3.2023