Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

(* Redovisningen har lämnats för sent, bearbetningstiden är  27.05.2023

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Keskustan Satakunnan piiri ry 0203922-4
Pori

1. Bidrag för tiden

Månad År  
03 2023
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn FO-nummer Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Satakunnan parhaaksi ry 3053059-8 2 430,00

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Efternamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Aila Maria Haikkonen Pori 2 110,00

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Satakunnan Parhaaksi ry:n (Eeva Kallin tukiyhdistys) summa on ehdokkaan osuus piirin ek-vaalikampanjan kuluista sekä piirin välittämän ulkomainonnan kulut. Haikkosen summa on ehdokkaan osuus piirin ek-vaalikampanjan kuluista sekä piirin välittämän ulkomainonnan kulut.
Publicerat: 27.5.2023