Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Bläddra i redovisningar av partifinansieringen / Aktuell redovisning

Aktuell redovisning  2023

Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid

Avoin puolue r.p.

Avoin puolue r.p.
    mar                    

Samlingspartiet r.p.

helsingin Kokoomusnuoret
  feb                      
Hämeen Kokoomus ry
  feb   mar   apr                  
Kainuun Kokoomus ry
    mar   apr                  
Samlingspartiet r.p.
jan   feb   mar   apr                  
Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö
jan                        
Kansalliset Ylioppilaat
  feb                      
Kokoomuksen Naisten Helsingin Piiri ry
    mar                    
Kokoomuksen Nuorten Liitto r.y.
jan                        
Pohjanmaan Kokoomus ry
    mar                    
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry
    mar                    
Savo-Karjalan Kokoomus ry
    mar                    
Uudenmaan Kokoomus ry
    mar                    
Varsinais-Suomen Kansallissäätiö
jan   feb                      
Varsinais-Suomen Kokoomus ry
jan   feb     apr                  

Liberalpartiet - Frihet att välja

Liberalpartiet - Frihet att välja
jan   feb                      

Centern i Finland r.p.

Keskustan Karjalan piiri ry
jan                        
Keskustan Satakunnan piiri ry
    mar                    
Centern i Finland r.p.
jan   feb   mar                    

Kristdemokraterna i Finland (KD) R.P.

Kristdemokraterna i Finland (KD) R.P.
jan     mar   apr                  
Kristdemokraterna i Finland (KD) Nylands krets rf
  feb   mar                    

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Oulun Sosialidemokraattinen Piiri ry
      apr                  
Pirkanmaan Sosialidemokraattinen piirijärjestö ry
jan   feb                      
SDP:n Keski-Suomen Piiri ry
    mar                    
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
jan                        
Tikkurilan Työväenyhdistys ry
jan   feb   mar   apr   maj                
Turun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärejstö
  feb   mar   apr                  
Turun opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys
      apr                  

Svenska folkpartiet i Finland r.p.

Svenska folkpartiet i Finland r.p.
jan       apr                  
Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation r.f.
jan                        
Svenska Kvinnoförbundet r.f
        maj                
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland r.f.
      apr                  
Svenska folkpartiet i Helsingfors rf
    mar   apr                  
Svenska folkpartiet i Nyland r.f.
      apr                  
Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.
      apr                  
Svenska folkpartiets Samkrets r.f.
      apr                  

Vapauden liitto r.p.

Vapauden liitto r.p.
    mar                    

Vänsterförbundet r.p.

Pirkanmaan Vasemmistoliitto ry
  feb   mar                    

Gröna förbundet r.p.

Savo-Karjalan Vihreät ry
        maj                
Gröna förbundet r.p.
jan   feb   mar                    
 Uppdaterat: 30.5.2023