Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Läs redovisningarna

Inlämnade redovisningar. I avsnittet Rapporter kan du söka uppgifter om inlämnade redovisningar

Förhandsredovisning
Aktuell redovisning
Bokslutinformation
Anmälan av partinära sammanslutning

Rapporter

  • En aktuell redovisning ska lämnas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som har erhållits från en och samma givare är minst 1 500 euro per kalenderår. Den aktuella redovisningen ska göras av partier, distrikt, lokalföreningar och de partinära sammanslutningar som partiet har anmält.
  • Förhandsredovisningen är frivillig och innehåller en plan för kostnader och finansiering av en valkampanj.
  • Bokslutsdokument ska lämnas in av partier, de föreningar som avses i understödsbeslutet, och partinära sammanslutningar.
  • Uppgifter som gäller valkampanjens kostnader och finansiering ska lämnas med det bokslut som berör valtidpunkten.

Webbplatsen kan endast användas med webbläsare som har stöd för JavaScript. För att innehållet i de inlämnade redovisningarna ska visas korrekt, ska JavaScript vara aktiverat. I annat fall visas redovisningarna tomma.

Mer information om aktivering av JavaScript (på engelska)

Publicerat: 12.8.2010  Uppdaterat: 7.2.2020