Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Vaalirahoitus / Presidentinvaali 2024

Presidentinvaali 2024 – tietoa vaalirahoituksesta ilmoitusvelvollisille ja medialle

Tällä sivulla kerrotaan vaalirahoitusilmoituksen tekemisestä presidentinvaalissa 2024 sekä vaalin tärkeimmistä päivämääristä. Sivustolla kerrotaan Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävästä ja sivuston kautta on saatavissa aineistoa vaalirahoitusilmoituksista. Yhteystiedot neuvontapalveluun sekä median haastattelupyyntöjä varten löytyvät sivun lopusta.

Kampanja-aika alkaa 28.7.2023

Vaalirahoitusilmoituksessa ilmoitetaan vaalikampanjan kulut sekä rahoitus. Kulut ilmoitetaan kampanja-ajalta. Vuoden 2024 presidentinvaalin kampanja-aika alkaa 28.7.2023 ja päättyy 11.2.2024. Mikäli presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali, kampanjaaika on 28.7.202325.2.2024.

Presidentinvaalin 2024 tärkeimmät päivämäärät

28.7.2023 Kampanja-aika alkaa kuusi kuukautta ennen vaaleja.

21.12.2023 Vapaaehtoisten ennakkoilmoitusten tekeminen alkaa. Ennakkoilmoituksen voi toimittaa aikaisintaan ehdokasluettelon laatimisen jälkeen.

26.1.2024 Ensimmäisen vaalin viimeinen päivä jättää vapaaehtoinen ennakkoilmoitus.

28.1.2024 Ensimmäisen vaalin vaalipäivä.

30.1.2024 Ensimmäisen vaalin tulos vahvistetaan ja vaalirahoitusilmoituksen tekeminen alkaa.

2.4.2024 Ensimmäisen vaalin viimeinen päivä jättää vaalirahoitusilmoitus ajoissa.

9.2.2024 Toisen vaalin viimeinen päivä jättää vapaaehtoinen ennakkoilmoitus.

11.2.2024 Toisen vaalin vaalipäivä.

14.2.2024 Toisen vaalin tulos vahvistetaan ja vaalirahoitusilmoituksen tekeminen alkaa.

15.4.2024 Toisen vaalin viimeinen päivä jättää vaalirahoitusilmoitus ajoissa.

Mikäli presidentinvaalin ensimmäisessä vaalissa joku ehdokkaaksi asetetuista tulee valituksi, kampanjaaika on 28.7.2023–11.2.2024.

Mikäli presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali, kampanjaaika on 28.7.202325.2.2024.

Vapaaehtoinen ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta

Ensimmäisen vaalin osalta ennakkoilmoitus tulee toimittaa kirjallisesti tarkastusvirastolle 26.1.2024 klo 15 mennessä. Mikäli toimitetaan toinen vaali, ensimmäisen vaalin osalta tehtyä ennakkoilmoitusta voidaan täydentää ennen toista vaalipäivää. Mikäli ennakkoilmoitusta ei jätetty ennen ensimmäistä vaalipäivää, voi ennakkoilmoituksen jättää myös ennen toista vaalipäivää. Molemmissa tapauksissa ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta tulee jättää kirjallisesti 9.2.2024 klo 15 mennessä. Tämän jälkeen tulleita ennakkoilmoituksia ei julkaista eikä käsitellä.

Ennakkoilmoitus toimitetaan kirjallisesti. Ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies voi halutessaan toimittaa ennen vaalipäivää ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Ennakkoilmoituksen voi kuitenkin toimittaa aikaisintaan ehdokasluettelon laatimisen jälkeen. Valtiontalouden tarkastusvirasto julkistaa ennakkoilmoitukset viipymättä ilmoitusrekisterissään osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Vaalirahoitusilmoitus

Ilmoitusvelvollinen vaalirahoituksestaan on 28.1.2024 pidettävissä presidentinvaalissa ja mahdollisessa toisessa vaalissa 11.2.2024 ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies. Ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty vaalirahoituslaissa. Ilmoitusvelvollisen on toimitettava vaalirahoitusilmoitus.

Mikäli toimitetaan vain yksi vaali, vaalirahoitusilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa tuloksen kuulutuksesta eli kirjallisten vaalirahoitusilmoitusten tulee olla perillä Valtiontalouden tarkastusvirastossa 2.4.2024 klo 15 mennessä.

Mikäli toimitetaan toinen vaali, vaalirahoitusilmoitus tehdään vasta tämän jälkeen. Vaalirahoitusilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa toisen vaalin tuloksen kuulutuksesta, eli kirjallisten vaalirahoitusilmoitusten tulee olla perillä Valtiontalouden tarkastusvirastossa 15.4.2024 klo 15 mennessä. Tämän jälkeen saapuneet ilmoitukset merkitään myöhässä saapuneiksi.

Vaalirahoitusilmoituksia tehdään yksi jokaisen ehdokkaan osalta.

Siirry asiointipalveluun

Lomake: Vaalirahoitusilmoitus, presidentinvaali 2024 [pdf, 220 KB]

Ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemiseen presidentinvaalissa 2024 [pdf, 776 KB]

Puolueet ja yhdistykset tekevät ilmoituksen vuoden 2024 tilinpäätöksen yhteydessä

Puolueen tulee toimittaa vuoden 2024 presidentinvaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely tarkastusvirastoon kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sen tilinpäätös vuodelta 2024 on vahvistettu.

Avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen tulee toimittaa presidentinvaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely tarkastusvirastoon yhden kuukauden kuluessa siitä, kun sen tilinpäätös vuodelta 2024 on vahvistettu.

Tiedot toimitetaan vasta vaalivuoden tilinpäätöksen yhteydessä.

Puuttuvasta tai puutteellisesta vaalirahoitusilmoituksesta voi saada uhkasakon

Mikäli ilmoitusvelvollinen ei kehotuksesta huolimatta tee vaalirahoitusilmoitusta tai jos ilmoitus on olennaisilta osin ilmeisen virheellinen tai puutteellinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto voi velvoittaa ilmoitusvelvollisen sakon uhalla tekemään ilmoituksen tai korjaamaan virheen tai puutteen. Uhkasakon tuomitsee erillinen uhkasakkolautakunta.

Hae tietoa tehdyistä vaalirahoitusilmoituksista

Tarkastusviraston verkkopalvelusta on saatavissa erilaisia raportteja julkaistuista vaalirahoitusilmoituksista. Palvelusta voi ladata esimerkiksi raportin siitä, ketkä ovat jättäneet ilmoituksen ja keneltä se vielä puuttuu. Raportin voi myös ladata tietyn päivän jälkeen jätetyistä ilmoituksista sekä suurimmista tukijoista.

Sivustolta voi ladata ilmoitustiedot myös CSV-muodossa. Kaikki raportit ovat reaaliaikaisia.

Vaalirahoitusvalvonnan raportit

Vaalien tulos- ja tietopalvelut

Yleistä vaalitietoa ja tilastoja vaalituloksista tarjoavat oikeusministeriö, Tilastokeskus ja Digi- ja väestötietovirasto.

Tulos- ja tilastopalveluja:

Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävät

Valtiontalouden tarkastusvirasto on vastaanottanut vaalirahoitusilmoituksia 1.5.2009 alkaen. Tarkastusvirasto julkaisee vastaanottamansa ennakko- ja vaalirahoitusilmoitukset sekä puolueiden ja avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten ilmoitukset reaaliajassa verkkopalvelussaan. Ilmoitukset ovat verkkopalvelussa avoimesti saatavilla – kuka tahansa voi selata ilmoituksia ja hakea niistä tietoa raporteilla.

Tarkastusviraston tehtävä on määritelty vaalirahoituslaissa. Tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tämä tarkoittaa, että tarkastusvirasto

  • julkistaa viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset
  • tarkistaa, ovatko kaikki ilmoitusvelvolliset tehneet vaalirahoituslain mukaiset ilmoitukset
  • tarkistettuaan ilmoitukset tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään jo tehtyä ilmoitusta tai selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Neuvonta vaalirahoitusasioissa

Vaalirahoitukseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen [email protected].

Neuvontapuhelin palvelee numerossa 09 432 5899 arkisin klo 10–14.

Median haastattelupyynnöt ja kysymykset

Valvontapäällikkö, Jonna Carlson, puh. 050 574 0192

Johtava tilintarkastaja, Pontus Londen, puh. 040 733 9758

[email protected]

Julkaistu: 17.7.2023  Päivitetty: 21.7.2023