Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaalit 2012

(* Ilmoitusta muokattu myöhässä, muokkausaika  29.08.2012

A. Ilmoittajan tiedot

Lipponen, Paavo Tapio valtiotieteen maisteri
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 698 484,00 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 698 484,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 22 661,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 21 600,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 417 372,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 7 000,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 229 851,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 698 484,00 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 120 847,00 eur
- Radio eur
- Televisio 134 203,00 eur
- Tietoverkot 50 032,00 eur
- Muut viestintävälineet eur
- Ulkomainonta 44 479,00 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 37 789,00 eur
Mainonnan suunnittelu 79 237,00 eur
Vaalitilaisuudet 30 232,00 eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut 28 707,00 eur
Muut kulut 172 958,00 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 698 484,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 22 661,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Erkki Jorma Westlund 2 000,00 eur
Leena Westlund 2 000,00 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 21 600,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
Kauppahuone Laakkonen Oy 0167726-7 5 000,00 eur
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 0214720-9 5 000,00 eur
Versowood Oy 1080944-4 5 000,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 417 372,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... 0117005-2 417 372,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 7 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
Kankaanpään Työväenyhdistys ry 2.278 1 500,00 eur
Alppilan Sosialistiseura ry 100.902 1 541,00 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 229 851,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
Puutyöväen Sos.dem. Opintoyhdistys 10 000,00 eur
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf 90.631 5 000,00 eur
Stiftelsen för det Tvåspråkiga Finland 26 000,00 eur
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, TEAM Industribranschernas fackförbund rf 1.984 21 000,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf 146.800 33 900,00 eur
JHL:n sd-ryhmä 35 000,00 eur
Metallityöväen Liitto ry, ruotsiksi Metallarbetarförbundet rf 110.682 31 900,00 eur
Työväen Sivistysliitto TSL ry, ruotsiksi Arbetarnas Bildningsförbund ABF rf 64 1 900,00 eur
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL ry 22.609 1 501,00 eur
Palkansaajien hyväksi ry 204.817 4 000,00 eur
AKT:n Sos.dem. ryhmä 20 000,00 eur
Palkansaajien Opintoyhdistys ry 193.599 5 000,00 eur
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry 105.363 2 850,00 eur
RAUTATIELÄISTEN LIITTO R.Y. 0213635-8 30 000,00 eur
Svenska Folkskolans Vänner r.f. 36 1 800,00 eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Julkaistu: 29.8.2012