Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Vaalirahoitus / Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit 2023 – tietoa vaalirahoituksesta ehdokkaille ja medialle

Tällä sivulla kerrotaan vaalirahoitusilmoituksen tekemisestä eduskuntavaaleissa 2023, vaalien tärkeimmistä päivämääristä sekä vaalirahoitustiimin yhteystiedoista. Myös lisätiedot vaalirahoitusilmoituksen tekemisestä, tehdyistä ilmoituksista ja vaalien tuloksista löytyvät täältä.

Kampanja-aika alkaa 2.10.2022 – Seuraa vaalikampanjan menoja ja tukia alusta asti

Vaalirahoitusilmoituksessa ilmoitetaan kampanja-ajalta vaalikampanjan kulut sekä rahoitus, jolla kulut katetaan. Vuoden 2023 eduskuntavaalien kampanja-aika alkaa 2.10.2022 ja päättyy 16.4.2023.

Kun vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta seuraa systemaattisesti heti alusta alkaen, on vaalirahoitusilmoitus helpompi tehdä. Seuranta auttaa selkeyttämään myös sitä, mitkä ovat kampanjan menoja ja mitkä yksityisiä menoja.

Eduskuntavaalien 2023 tärkeimmät päivämäärät

2.10.2022 Kampanja-aika alkaa kuusi kuukautta ennen vaaleja.

2.3.2023 Ehdokkaat voivat alkaa tehdä vapaaehtoisia ennakkoilmoituksia. Ennakkoilmoituksen voi kuitenkin toimittaa aikaisintaan ehdokaslistojen yhdistelmän laatimisen jälkeen.

1.4.2023 Viimeinen päivä jättää vapaaehtoinen ennakkoilmoitus.

2.4.2023 Vaalipäivä.

5.4.2023 Vaalien tulos vahvistetaan. Valitut voivat alkaa tehdä vaalirahoitusilmoituksia.

5.6.2023 Viimeinen päivä jättää vaalirahoitusilmoitus ajoissa.

Vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen vaalirahoituksesta voi jättää 2.3.2023–1.4.2023

Kaikki ehdokkaat voivat halutessaan toimittaa ennen vaalipäivää Valtiontalouden tarkastusvirastolle vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Ennakkoilmoituksen voivat toimittaa myös kaikki puolueet ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset. Eduskuntavaalien 2023 ennakkoilmoituksia voi jättää 2.3.2023–1.4.2023. Ennakkoilmoituksen voi kuitenkin toimittaa aikaisintaan ehdokaslistojen yhdistelmän laatimisen jälkeen.

Ennakkoilmoitus tulee tehdä ennen vaalipäivää. Se tehdään ensisijaisesti sähköisesti tarkastusviraston asiointipalvelussa. Asiointipalvelussa ehdokkaat voivat tehdä ennakkoilmoituksia 1.4.2023 klo 24.00 asti. Kirjallisten ennakkoilmoitusten tulee olla perillä tarkastusvirastossa 31.3.2023 klo 15.00 mennessä. Tämän jälkeen tulleita ennakkoilmoituksia ei julkaista eikä käsitellä.

Ajoissa saapuneet ennakkoilmoitukset julkaistaan sellaisenaan viipymättä.

Muiden kuin vaaleissa kansanedustajaksi valittujen ja varaedustajaksi määrättyjen ennakkoilmoitukset ovat verkossa nähtävillä 30 päivän ajan siitä, kun vaalien tulos on vahvistettu. Tämän jälkeen ne poistuvat verkosta automaattisesti.

Varsinaisen vaalirahoitusilmoituksen tekevät vain ilmoitusvelvolliset eli

  • kansanedustajaksi valitut
  • vaalien tulosta vahvistettaessa varaedustajaksi määrätyt.

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa ilmoitusvelvollisten on tehtävä vaalirahoitusilmoitus viimeistään 5.6.2023 eli kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisesti tarkastusviraston asiointipalvelussa.

Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä siinäkin tapauksessa, että kampanjakuluja tai ilmoitettavaa vaalirahoitusta ei ole ollut.

Asiointipalvelussa vaalirahoitusilmoituksen voi jättää 5.6.2023 klo 24.00 asti. Jos ilmoituksen jättää kirjallisesti, tulee sen olla perillä tarkastusvirastossa 5.6.2023 klo 15.00 mennessä. Tämän jälkeen tulleet vaalirahoitusilmoitukset merkitään myöhässä saapuneiksi.

Siirry asiointipalveluun

Lomake: Vaalirahoitusilmoitus, eduskuntavaalit 2023 [pdf, 311 KB]

Ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemiseen eduskuntavaaleissa 2023 [pdf, 472 KB]

Puolueet ja yhdistykset tekevät ilmoituksen vuoden 2023 tilinpäätöksen yhteydessä

Puolueen tulee toimittaa vuoden 2023 eduskuntavaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely tarkastusvirastoon kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sen tilinpäätös vuodelta 2023 on vahvistettu.

Avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen tulee toimittaa eduskuntavaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely tarkastusvirastoon yhden kuukauden kuluessa siitä, kun sen tilinpäätös vuodelta 2023 on vahvistettu.

Tiedot toimitetaan vasta vaalivuoden tilinpäätöksen yhteydessä.

Puuttuvasta tai puutteellisesta vaalirahoitusilmoituksesta voi saada uhkasakon

Mikäli ilmoitusvelvollinen ei kehotuksesta huolimatta tee vaalirahoitusilmoitusta tai jos ilmoitus on olennaisilta osin ilmeisen virheellinen tai puutteellinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto voi velvoittaa ilmoitusvelvollisen sakon uhalla tekemään ilmoituksen tai korjaamaan virheen tai puutteen. Uhkasakon tuomitsee erillinen uhkasakkolautakunta.

Hae tietoa tehdyistä vaalirahoitusilmoituksista

Tarkastusviraston verkkopalvelusta on saatavissa erilaisia raportteja julkaistuista vaalirahoitusilmoituksista. Palvelusta voi ladata esimerkiksi raportin siitä, ketkä ovat jättäneet ilmoituksen ja keneltä se vielä puuttuu. Raportin voi myös ladata tietyn päivän jälkeen jätetyistä ilmoituksista sekä suurimmista tukijoista.

Sivustolta voi ladata ilmoitustiedot myös CSV-muodossa. Kaikki raportit ovat reaaliaikaisia.

Vaalirahoitusvalvonnan raportit

Vaalien tulos- ja tietopalvelut

Yleistä vaalitietoa ja tilastoja vaalituloksista tarjoavat oikeusministeriö, Tilastokeskus ja Digi- ja väestötietovirasto.

Tulos- ja tilastopalveluja:

Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävät

Valtiontalouden tarkastusvirasto on vastaanottanut vaalirahoitusilmoituksia 1.5.2009 alkaen. Tarkastusvirasto julkaisee vastaanottamansa ennakko- ja vaalirahoitusilmoitukset sekä puolueiden ja avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten ilmoitukset reaaliajassa verkkopalvelussaan. Ilmoitukset ovat verkkopalvelussa avoimesti saatavilla – kuka tahansa voi selata ilmoituksia ja hakea niistä tietoa raporteilla.

Tarkastusviraston tehtävä on määritelty vaalirahoituslaissa. Tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tämä tarkoittaa, että tarkastusvirasto

  • julkistaa viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset
  • tarkistaa, ovatko kaikki ilmoitusvelvolliset tehneet vaalirahoituslain mukaiset ilmoitukset
  • tarkistettuaan ilmoitukset tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään jo tehtyä ilmoitusta tai selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Neuvonta vaalirahoitusasioissa

Vaalirahoitukseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen [email protected].

Neuvontapuhelin palvelee numerossa 09 432 5899 arkisin klo 10–14.

Median haastattelupyynnöt ja kysymykset

Valvontapäällikkö, Jonna Carlson, puh. 050 574 0192

Johtava tilintarkastaja, Pontus Londen, puh. 040 733 9758

[email protected]

Julkaistu: 4.10.2022  Päivitetty: 16.1.2023