Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Puoluerahoitus / Hae tietoa ilmoituksista / Tietoaineistot

Tietoaineistot

Tällä sivulla julkaistaan ajantasaisten ilmoitusten tiedot csv-muodossa.

Tiedostojen merkistö on UTF-8 ja erotinmerkkinä on puolipiste. Mikäli ilmoittaja on käyttänyt puolipistettä tekstikentissä, aiheutuu tästä myös tietojen siirtymistä vääriin sarakkeisiin. Mikäli avaat tiedoston suoraan taulukkolaskentaohjelmalla ja esim. ä, ö ja å eivät näy oikein, niin tallenna tiedosto ensin levylle ja avaa se taulukkolaskentaohjelman tuontitoiminnon avulla.

Tiedot julkaistaan yleisessä tietoverkossa puoluelain (10/2010) 9 f §:n mukaisesti. Vaikka tiedot ovat yleisesti saatavilla, niiden muuta keräämistä, tallettamista ja käsittelyä voivat koskea henkilötietolain (523/1999) säännökset. Tiedoista voi muodostua henkilötietolain mukainen henkilörekisteri. Henkilörekisterin rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä sekä henkilötietolain säännösten asianmukaisesta noudattamisesta. Lisätietoja tietosuojasta sekä ohjeita ja lomakkeita rekisterinpitäjälle löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi.

 Päivitetty: 18.2.2019