Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Aluevaalit 2022

A. Ilmoittajan tiedot

Vihreä liitto r.p. 0771677-3
Helsinki

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 374 216,78 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 374 216,78 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta 317 347,18 eur
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta eur
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta eur
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 52 274,90 eur
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 673,00 eur
2.8 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) 3 921,70 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 374 216,78 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet eur
1.2 Radio 25 720,85 eur
1.3 Televisio eur
1.4 Tietoverkot 74 378,48 eur
1.5 Muut viestintävälineet eur
1.6 Ulkomainonta 80 080,32 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 34 614,14 eur
1.8 Mainonnan suunnittelu 97 667,12 eur
1.9 Vaalitilaisuudet 2 251,81 eur
1.10 Muille annetut avustukset 48 855,42 eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut 8 297,15 eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut eur
1.13 Muut kulut 2 351,49 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 374 216,78 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 317 347,18 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
Puolueavustus
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 52 274,90 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Kari Savolainen 1 000,00 eur
Juhani Tenhunen 1 500,00 eur
Otso Kivekäs Helsinki 1 710,00 eur
Teemu Hiltunen 3 300,00 eur
Tiina Elo Espoo 2 600,00 eur
Merja Kähkönen 1 000,00 eur
Mikki Nieminen 1 000,00 eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 673,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.8 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) 3 921,70 eur
Lisätietoja

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Kohdan 2.5 summa 52 275 euroa sisältää ehdokkaille osoitettua tukea yksityishenkilöiltä (41 819 €), jonka puolue on ehdokkaille välittänyt, sekä puolueen yhdistyksille osoitettua ja välitettyä tukea (6 297 €) . Tähän sisältyvät erittelyssä mainitut vähintään 1 000 euron lahjoitussummat, jotka siis ovat ehdokkaille ja puolueen yhdistyksille osoitettuja. /// Kohta 1.10 "muille annetut avustukset" jakautuu seuraavasti: ehdokkaille välitetty tuki 41 505 euroa, puolueyhdistyksille välitetty yksityishenkilöiden tuki 7351 euroa.
Julkaistu: 22.6.2023