Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Kuntavaalit 2021

A. Ilmoittajan tiedot

Varsinais-Suomen Kokoomus ry 97.589
Turku

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 57 837,41 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 57 837,41 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
2.2 Valtiolta saatua avustusta eur
2.3 Kunnalta saatua avustusta eur
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 5 498,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 5 500,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 29 260,00 eur
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) 17 579,41 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 57 837,41 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 11 861,85 eur
1.2 Radio eur
1.3 Televisio eur
1.4 Tietoverkot 16 914,90 eur
1.5 Muut viestintävälineet eur
1.6 Ulkomainonta 48,00 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 361,40 eur
1.8 Mainonnan suunnittelu eur
1.9 Vaalitilaisuudet 5 601,29 eur
1.10 Muille annetut avustukset eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut 6 494,90 eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut eur
1.13 Muut kulut 16 555,07 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 57 837,41 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 5 498,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 5 500,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 29 260,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
Varsinais-Suomen Kansallissäätiö sr 0808191-7 23 000,00 eur
Kansallinen Kokoomus r.p., ruotsiksi Samlingspartiet r.p. 0213498-5 6 260,00 eur
eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) 17 579,41 eur
Lisätietoja
Kokoomuksen Turun Aluejärjestö ry 5280,00 Linnan Kokoomus 2000,00

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Kohta 2.7 sisältää piirin omia varoja 10299,41 euroa.
Julkaistu: 20.6.2022