Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Eduskuntavaalit 2019

A. Ilmoittajan tiedot

Satakunnan Kokoomus ry 98.368
Pori

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 60 601,84 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 60 601,84 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
2.2 Valtiolta saatua avustusta eur
2.3 Kunnalta saatua avustusta eur
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 19 452,23 eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 696,40 eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä eur
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) 40 453,21 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 60 601,84 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 38 234,86 eur
1.2 Radio eur
1.3 Televisio eur
1.4 Tietoverkot eur
1.5 Muut viestintävälineet eur
1.6 Ulkomainonta 2 569,28 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 9 635,00 eur
1.8 Mainonnan suunnittelu 1 457,00 eur
1.9 Vaalitilaisuudet 4 790,90 eur
1.10 Muille annetut avustukset eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut eur
1.13 Muut kulut 4 114,80 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 60 601,84 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 19 452,23 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Anne Holmludn Ulvila 3 150,00 eur
Juha Vasama Pori 1 995,00 eur
Kari Hannus Pori 1 905,00 eur
Sampsa Kataja 1 900,00 eur
Matias Marttinen 1 865,00 eur
Mari Kaunistola 1 730,00 eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 696,40 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) 40 453,21 eur
Lisätietoja

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Kohdassa " yksityishenkilöiltä saadut tuet" on kyseessä noiden eriteltyjen suurempien tukisummien osalta kyseessä sellaiset lasku-myyntilaskuja- joilla piirin asettamille eduskuntavaaliehdokkaille on myyty mainostilaa piirin mainoksista- Piiri ei ole ottanut siitä katetta. Vastikkeelliset myyntilaskut. Sampsa Katajan myyntilaskuista tulee myös 1900 euron myyntilaskujen kokonaissumma yhteensä, mikään yksittäinen summa ei ole yli 1500 euroa; Matias Marttisen myyntilaskuista 1865 euron myyntilaskujen kokonaissumma yhteensä, mikään yksittäinen summa ei ole yli 1500 euroa; sekä Mari Kaunistolan myyntilaskuista 1730 euron suoritus yhteensä, siten, ettei mikään yksittäinen summa ole yli 1500 euroa.
Julkaistu: 28.10.2020