Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Eduskuntavaalit 2019

A. Ilmoittajan tiedot

Varsinais-Suomen Kokoomus ry 97.589
Turku

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 113 462,10 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 113 462,10 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
2.2 Valtiolta saatua avustusta eur
2.3 Kunnalta saatua avustusta eur
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 11 250,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 9 248,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 65 000,00 eur
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) 27 964,10 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 113 462,10 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 48 670,11 eur
1.2 Radio eur
1.3 Televisio eur
1.4 Tietoverkot 5 453,22 eur
1.5 Muut viestintävälineet eur
1.6 Ulkomainonta 17 114,00 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 9 138,40 eur
1.8 Mainonnan suunnittelu eur
1.9 Vaalitilaisuudet 14 904,59 eur
1.10 Muille annetut avustukset eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut 500,00 eur
1.13 Muut kulut 17 681,78 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 113 462,10 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 11 250,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Heikki Salmela Turku 5 000,00 eur
Heikki Vaiste Turku 5 000,00 eur
eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 9 248,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Rausanne Oy 0604770-7 5 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 65 000,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
Varsinais-Suomen Kansallissäätiö sr 0808191-7 55 000,00 eur
Kansallinen Kokoomus r.p., ruotsiksi Samlingspartiet r.p. 0213498-5 10 000,00 eur
eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) 27 964,10 eur
Lisätietoja
Kohta 2-7 sisältää ehdokkaiden ja tukiyhdistysten maksamia suorituksia. Yli 1500,00 euroa piirin varaamista mainospaikoista ovat maksaneet Frisco Seura, V-S Toivot ry ja Janne Aso , yht 9600,00 euroa

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Kohta 2,7 sisältää piirin omia varoja 11995,16
Julkaistu: 29.9.2020