Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Eduskuntavaalit 2019

A. Ilmoittajan tiedot

Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto ry 154.360
Turku

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 56 237,47 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 56 237,47 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
2.2 Valtiolta saatua avustusta eur
2.3 Kunnalta saatua avustusta eur
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 10 000,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 44 832,86 eur
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) 1 404,61 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 56 237,47 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 11 246,01 eur
1.2 Radio eur
1.3 Televisio eur
1.4 Tietoverkot 3 114,33 eur
1.5 Muut viestintävälineet eur
1.6 Ulkomainonta 11 474,34 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 11 049,72 eur
1.8 Mainonnan suunnittelu 1 020,00 eur
1.9 Vaalitilaisuudet 4 821,71 eur
1.10 Muille annetut avustukset eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut 13 511,36 eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut eur
1.13 Muut kulut eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 56 237,47 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 10 000,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Alpo Astala Turku 10 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 44 832,86 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p. 0802437-3 5 000,00 eur
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry, Finlands Livsmed... 0202111-2 1 667,00 eur
Turun Elintarviketyöntekijät 144 ry 1109001-3 1 500,00 eur
Turun Itäinen Järjestöyhdistys r.y. 0276649-9 36 665,86 eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) 1 404,61 eur
Lisätietoja

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Julkaistu: 29.4.2020