Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Eduskuntavaalit 2019

A. Ilmoittajan tiedot

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 0117005-2

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 2 024 656,59 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 2 024 656,59 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
2.2 Valtiolta saatua avustusta 1 643 802,57 eur
2.3 Kunnalta saatua avustusta eur
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 95 387,37 eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 285 466,65 eur
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 2 024 656,59 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 161 475,68 eur
1.2 Radio 36 112,67 eur
1.3 Televisio 468 036,98 eur
1.4 Tietoverkot 99 596,84 eur
1.5 Muut viestintävälineet 186 570,64 eur
1.6 Ulkomainonta 300 153,38 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 33 686,30 eur
1.8 Mainonnan suunnittelu 192 217,73 eur
1.9 Vaalitilaisuudet 81 584,19 eur
1.10 Muille annetut avustukset 336 666,00 eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut 1 847,26 eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut 0,00 eur
1.13 Muut kulut 126 708,92 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 2 024 656,59 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 1 643 802,57 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 95 387,37 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Sanna Marin 4 167,50 eur
Pia Viitanen 3 334,00 eur
Jari Roslöf 1 667,00 eur
Marie Kuusinen 1 667,00 eur
Jani Kokko 1 505,06 eur
Niina Alho 2 408,55 eur
Satu Taavitsainen 3 272,96 eur
Tuula Haatainen 8 795,31 eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 285 466,65 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
Helsingin Sosialidemokraatit- Helsingfors Socialdemokrater r... 0221059-7 13 002,00 eur
Uudenmaan Sosialidemokraatit ry 0224251-3 36 173,70 eur
Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri - Egentliga Fin... 0699418-1 24 838,30 eur
Hämeen Sosialidemokraatit ry 1513119-3 9 501,90 eur
SDP:n Keski-Suomen Piiri ry 0174797-4 10 168,70 eur
Pohjanmaan Sosialidemokraatit ry 1103743-1 2 333,80 eur
Oulun Sosialidemokraattinen Piiri r.y. 0187746-1 14 002,80 eur
Lapin Sosialidemokraattinen Piiri r.y. 0892676-4 5 001,00 eur
Savo - Karjalan Sosialidemokraatit ry 0214731-3 13 336,00 eur
Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry 1724653-3 15 503,10 eur
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf 0668222-5 1 500,00 eur
Akava ry 0200918-0 3 250,00 eur
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... 0116647-5 1 850,00 eur
Ville Skinnarin tukiryhmä 1 800,00 eur
Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry, ruotsiksi Branschfö... 0202285-2 1 750,00 eur
Teollisuusdemarit ry 1 500,00 eur
Oikeudenmukainen Pirkanmaa ry 3075763-7 4 167,50 eur
Pilvi Torstin tukiryhmä 8 831,34 eur
Pohjalaisten parhaaksi ry 3076580-5 4 883,94 eur
Uusmaalaisten Puolesta ry 3063181-5 26 796,65 eur
Krista Kiuru 2019 eduskutavaalikampanja 2 366,42 eur
Hämeenlinnan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö r.y. 0607877-3 3 787,39 eur
Veijo Tirkkosen tukiryhmä 5 718,76 eur
Säynätsalon Työväenyhdistys ry 0424812-6 2 958,13 eur
Pohjoisen etu ry 2673628-6 3 265,75 eur
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf 0215350-2 2 500,00 eur
Paperiliitto r.y. 0201825-5 23 697,26 eur
eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) eur
Lisätietoja

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Julkaistu: 6.4.2020