Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ennakkoilmoitus puolueen ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhteisön vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2011

Ilmoittajan tiedot

Vihreä liitto r.p. 0771677-3
Helsinki

Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 377 500,00 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 377 500,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä 80 000,00 eur
2.2 Valtiolta saatua avustusta 275 400,00 eur
2.3 Kunnalta saatua avustusta 0,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 4 000,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 850,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 17 250,00 eur
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) 0,00 eur

Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 377 500,00 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 35 000,00 eur
1.2 Radio 0,00 eur
1.3 Televisio 15 000,00 eur
1.4 Tietoverkot 40 000,00 eur
1.5 Muut viestintävälineet 0,00 eur
1.6 Ulkomainonta 85 000,00 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 79 000,00 eur
1.8 Mainonnan suunnittelu 76 500,00 eur
1.9 Vaalitilaisuudet 10 000,00 eur
1.10 Muille annetut avustukset 0,00 eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut 7 000,00 eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut 0,00 eur
1.13 Muut kulut 30 000,00 eur

Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 377 500,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä 80 000,00 eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
- maksetaan 31.12.2011 mennessä 80 000,00 eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 275 400,00 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
Puoluetuki
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä 0,00 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 4 000,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 850,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 17 250,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : Tuen määrä :
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) 0116323-1 1 700,00 eur
Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry 0202108-3 2 000,00 eur
Ammattiliitto Pro 1 700,00 eur
Finanssialan Keskusliitto ry 2068335-5 2 500,00 eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) 0,00 eur
Lisätietoja

Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Kohta 2.4: vähintään 1000 euron tukisuoritukset: Mikko Pekkarinen, Tampere, 1000 euroa Kohdat 2.5 ja 2.6: vaaliseminaarien osallistumismaksut. Kohdassa 2.5 on 850 euron tuki yhdeltä yritykseltä (Stora Enso Oyj) sekä kohdassa 2.6 tuet seuraavilta: Akava ry, Energiateollisuus ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Yrittäjät ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tehy ry ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.
Julkaistu: 5.4.2011