Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

Ilmoitus jätetty 09.05.2023

A. Ilmoittajan tiedot

Svenska folkpartiet i Helsingfors rf 2297885-1
Helsingfors

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
04 2023
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr 2379356-8 30 000,00
Christoph Roos 3 200,00
Svensk Metropol rf 9 663,00
Peter Strandberg 1 602,08

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Bertha Simojoki Helsingfors 2 900,00
Kristian Wahlbeck Helsingfors 1 891,92
Elina Sagne-Ollikainen Helsingfors 1 513,00

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

Bidragen handlar om faktiska kostnader för så kallad utomhusreklam och digital marknadsföring, gällande Svenska folkpartiets kandidater i Helsingfors valkrets. Peter Strandberg har gjort betalningen från stödföreningen för Kristian Wahlbeck.
Svensk Metropol rf är stödföreningen för kandidat Marcus Rantala.

Christoph Roos har gjort betalningen för stödföreningen för Allyana Thomas.
Julkaistu: 9.5.2023