Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

(* Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen, muokkausaika  09.05.2023

A. Ilmoittajan tiedot

Svenska folkpartiet i Helsingfors rf 2297885-1
Helsingfors

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
03 2023
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Stiftelsen Tre Smeder sr 0999911-3 25 000,00
Linn Mårtens 8 773,00
Eva Biaudet 1 513,00

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Karin Nars Helsingfors 2 000,00

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

Bidragen handlar om faktiska kostnader för så kallad utomhusreklam och digital marknadsföring, gällande Svenska folkpartiets kandidater i Helsingfors valkrets. Linn Mårtens har skött betalningen för kandidat Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Karin Nars har genom MobilePay-funktionen gett ett bidrag till kandidaten Henrika Franck.
Julkaistu: 9.5.2023