Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

Ilmoitus jätetty 09.05.2023

A. Ilmoittajan tiedot

Svenska folkpartiet i Nyland r.f. 2282048-0
Helsingfors

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
04 2023
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Stödgruppen för Anders Adlercreutz 16 340,00
Liberalibus rf 2870868-4 7 940,00
Waldemar Kvarnström 6 290,00
Cosmo Jenytin 5 235,00
Nina af Hällströms stödgrupp 5 505,00
Ann-Katrin Bender 3 845,00
Stödföreningen Anders Portin 3 125,00
Fredrik Rantala 2 900,00
Elena Ståhle 2 885,00
Mikaela Nylanders stödgrupp 2 300,00
Tonya Aurto 2 074,00
Björn Lindqvist 2 840,00
Lulu Waselius 1 865,00
Kampanjkonto Patrik Karlsson 1 815,00
Esbo-Vandanejdens stöd rf 2976570-1 1 874,00
Svenska litteratursällskapet i Finland rf 0200138-1 30 000,00

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

Bidragen handlar om faktiska kostnader för så kallad utereklam och digital marknadsföring, gällande Svenska folkpartiets kandidater i Nylands valkrets. Svenska litteratursällskapets bidrag är bidrag från Svenska kulturfonden.
Julkaistu: 9.5.2023