Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

(* Ilmoitus jätetty myöhässä, muokkausaika  27.05.2023

A. Ilmoittajan tiedot

Keskustan Satakunnan piiri ry 0203922-4
Pori

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
03 2023
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Satakunnan parhaaksi ry 3053059-8 2 430,00

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Aila Maria Haikkonen Pori 2 110,00

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

Satakunnan Parhaaksi ry:n (Eeva Kallin tukiyhdistys) summa on ehdokkaan osuus piirin ek-vaalikampanjan kuluista sekä piirin välittämän ulkomainonnan kulut. Haikkosen summa on ehdokkaan osuus piirin ek-vaalikampanjan kuluista sekä piirin välittämän ulkomainonnan kulut.
Julkaistu: 27.5.2023