Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

(* Ilmoitus jätetty myöhässä, muokkausaika  06.10.2021

A. Ilmoittajan tiedot

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry .70.287
Kouvola

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
06 2021
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Imatran Sosialidemokraatit ry 0159261-8 1 770,72
Kouvolan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry 1080168-8 4 357,84
Lappeenrannan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry 0282783-7 7 771,00
Sosialidemokraattisen Puolueen Mikkelin Kunnallisjärjestö ry 0165166-5 4 176,28
Savonlinnan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry 1558561-1 3 464,52
Kotkan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry 0225779-0 7 164,64

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

Julkaistu: 6.10.2021