Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

(* Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen, muokkausaika  24.10.2011

A. Ilmoittajan tiedot

Vihreä liitto r.p. 0771677-3
Helsinki

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
04 2011
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry 114.582 2 000,00
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 0116323-1 1 700,00
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf 90.631 1 700,00
Finanssialan Keskusliitto - Finansbranschens Centralförbund ry 156.851 2 500,00

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Tuija Brax Helsinki 1 600,00

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

Kohdassa 1 mainitut neljä järjestöä ovat osallistuneet vaaliseminaareihin (2 seminaaria); summa koostuu osallistumismaksuista. (SEFE:n maksu on maksettu vasta huhtikuussa.) Kohdassa 2 Braxin maksu on luottamushenkilömaksu ministerin tehtävästä.
Julkaistu: 24.10.2011