Oversight of Election Campaign and Political Party Financing

Front page / Election campaign funding / Ohjeet, lomakkeet ja lainsäädäntö

Ohjeet

Ilmoituksia voi Valtiontalouden tarkastusvirastolle toimittaa ainoastaan ilmoitus-velvollinen. Ilmoituksia ei siis voi hänen puolestaan tehdä kukaan muu. Myöskään sähköinen ilmoitusjärjestelmä ei mahdollista muiden henkilöiden kuin ehdokkaiden ja ilmoitusvelvollisten kirjautumista järjestelmään.

Lainsäädäntö


Published: 1.11.2012  Updated: 18.9.2018