Oversight of Election Campaign and Political Party Financing

Front page / Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Valtiontalouden tarkastusviraston puoluelain ja vaalirahoituslain nojalla antamat ohjeet ja määräykset koskevat ensisijaisesti tarkastusvirastolle toimitettavien tietojen toimitustapaa ja ajankohtaa. Tarkastusvirasto pyrkii tarjoamaan myös puoluelain ja vaalirahoituslain yhdenmukaiseen soveltamiseen liittyvää neuvontaa ilmoitusvelvollisille.

Tarkastusviraston ylläpitämillä verkkosivuilla ylläpidetään usein kysyttyjä kysymyksiä -osiota vaalirahoituslain ja puoluelain soveltamiseen liittyvistä yleisimmistä kysymyksistä, joilla voidaan arvioida olevan yleisempää ohjaavaa merkitystä.

Tarkastusviraston tehtävä on määritelty vaalirahoituslaissa ja puoluelaissa. Rahankeräyslakiin (255/2006) ja verotukseen (verohallinnon ohje) liittyvissä asioissa tarkastusvirasto ei voi tarjota neuvontaa. Rahankeräyslakiin liittyvissä asioissa on tarvittaessa käännyttävä Poliisihallituksen ja veroasioissa verohallinnon puoleen.

Publiced: 7.12.2010  Updated: 4.5.2017