Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajankohtaista

23.9.2019

Yhdistysrekisterin uudistuksen vuoksi organisaatiotietojen täydentäminen vaalirahoitusilmoitukselle rekisterinumerolla ei ole tällä hetkellä mahdollista. Kaikkien organisaatioiden tietojen lisääminen ilmoitukselle onnistuu kuitenkin Y-tunnuksella käyttämällä palvelussa olevaa YTJ-yhteyttä. Yhdistysrekisterin uudistuksen myötä myös sellaiset yhdistykset, joilla aiemmin ei ole ollut Y-tunnusta, ovat nyt saaneet Y-tunnuksen.

26.4.2019

Europarlamenttivaalit 2019: Tietoa medialle ja ehdokkaille vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta

15.3.2019

Eduskuntavaalit 2019: Tietoa medialle ja ehdokkaille vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta

28.2.2019

Kertomus puoluerahoituksen valvonnasta vuodelta 2018

27.9.2018

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2018 presidentinvaalissa

15.2.2018
Kertomus puoluerahoituksen valvonnasta vuodelta 2017

4.12.2017
Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2017 kuntavaaleista

13.10.2017
Ohje ennakko- ja vaalirahoitusilmoituksen tekemisestä vuoden 2018 presidentinvaalissa on vahvistettu

Vaalirahoitus


PuoluerahoitusValtiontalouden tarkastusvirasto VTV valvoo vaali- ja puoluerahoitusta sekä vastaanottaa ja julkaisee puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja.

Tältä sivustolta löytyvät ohjeet ilmoitusten toimittamisesta tarkastusvirastolle, ehdokkaiden ja puolueiden tekemät ilmoitukset, vaalirahoitus-ilmoitukset kustakin vaalista sekä puolueiden tilinpäätöstiedot.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valvonut 1.5.2009 lähtien vaalirahoitusta ja 1.9.2010 lähtien puoluerahoitusta. Vuodesta 2000 huhtikuun 2009 loppuun saakka vaalirahoitus-ilmoitukset tehtiin kunnallisvaaleissa kuntien keskusvaalilautakunnille ja muissa vaaleissa oikeus-ministeriölle. Lisää tietoa vaalien tulos- ja tietopalveluista, puolueista, puolueen rekisteröimisestä, yleisistä vaaleista ja niiden toimittamisesta löytyy oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi

Tietosuojaseloste [pdf, 446 KB]