Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajankohtaista

5.12.2019

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ehdokkaan vaalirahoituksen ja vaalikampanjakulujen ilmoitusvelvollisuuden noudattamista laissa säädetyllä tavalla. Kaikki ilmoitusvelvolliset jättivät vaalirahoitusilmoituksen.

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

5.12.2019

VTV-blogi: Eduskuntavaalit 2019 tarkastajan silmin – miten meni noin niin kuin omasta mielestä?

23.9.2019

Yhdistysrekisterin uudistuksen vuoksi organisaatiotietojen täydentäminen vaalirahoitusilmoitukselle rekisterinumerolla ei ole tällä hetkellä mahdollista. Kaikkien organisaatioiden tietojen lisääminen ilmoitukselle onnistuu kuitenkin Y-tunnuksella käyttämällä palvelussa olevaa YTJ-yhteyttä. Yhdistysrekisterin uudistuksen myötä myös sellaiset yhdistykset, joilla aiemmin ei ole ollut Y-tunnusta, ovat nyt saaneet Y-tunnuksen.

26.4.2019

Europarlamenttivaalit 2019: Tietoa medialle ja ehdokkaille vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta

15.3.2019

Eduskuntavaalit 2019: Tietoa medialle ja ehdokkaille vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta

28.2.2019

Kertomus puoluerahoituksen valvonnasta vuodelta 2018

27.9.2018

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2018 presidentinvaalissa

Vaalirahoitus


PuoluerahoitusValtiontalouden tarkastusvirasto VTV valvoo vaali- ja puoluerahoitusta sekä vastaanottaa ja julkaisee puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja.

Tältä sivustolta löytyvät ohjeet ilmoitusten toimittamisesta tarkastusvirastolle, ehdokkaiden ja puolueiden tekemät ilmoitukset, vaalirahoitus-ilmoitukset kustakin vaalista sekä puolueiden tilinpäätöstiedot.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valvonut 1.5.2009 lähtien vaalirahoitusta ja 1.9.2010 lähtien puoluerahoitusta. Vuodesta 2000 huhtikuun 2009 loppuun saakka vaalirahoitus-ilmoitukset tehtiin kunnallisvaaleissa kuntien keskusvaalilautakunnille ja muissa vaaleissa oikeus-ministeriölle. Lisää tietoa vaalien tulos- ja tietopalveluista, puolueista, puolueen rekisteröimisestä, yleisistä vaaleista ja niiden toimittamisesta löytyy oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi

Tietosuojaseloste [pdf, 446 KB]