Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajankohtaista

7.9.2020

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan verkkosivut uudistuvat. Uudistuksella parannetaan sivuston saavutettavuutta ja vastataan siten lain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta) viranomaisten verkkopalveluille asettamiin vaatimuksiin. Samassa yhteydessä myös sivuston sisältöä tullaan päivittämään ja laajentamaan, jotta pystymme palvelemaan entistä paremmin kaikkia kohderyhmiä. Uudistettu sivusto julkaistaan syys-lokakuun vaihteessa.

26.2.2020

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut eduskunnalle kertomuksen puoluerahoituksen valvonnasta vuonna 2019. Eduskuntapuolueiden piirijärjestöt noudattavat rahoitussäännöksiä pääosin hyvin. Pienpuolueiden ilmoituksissa on kuitenkin havaittu myös puutteita ja lainvastaisia menettelyjä.

Kertomus puoluerahoituksen valvonnasta vuonna 2019

29.1.2020

VTV on tarkastanut viime kevään EU-vaalien rahoitusilmoitukset. Noin puolet mepeiksi tai varamepeiksi valituista korjasi tai täydensi ilmoitustaan.

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa

5.12.2019

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ehdokkaan vaalirahoituksen ja vaalikampanjakulujen ilmoitusvelvollisuuden noudattamista laissa säädetyllä tavalla. Kaikki ilmoitusvelvolliset jättivät vaalirahoitusilmoituksen.

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

5.12.2019

VTV-blogi: Eduskuntavaalit 2019 tarkastajan silmin – miten meni noin niin kuin omasta mielestä?

23.9.2019

Yhdistysrekisterin uudistuksen vuoksi organisaatiotietojen täydentäminen vaalirahoitusilmoitukselle rekisterinumerolla ei ole tällä hetkellä mahdollista. Kaikkien organisaatioiden tietojen lisääminen ilmoitukselle onnistuu kuitenkin Y-tunnuksella käyttämällä palvelussa olevaa YTJ-yhteyttä. Yhdistysrekisterin uudistuksen myötä myös sellaiset yhdistykset, joilla aiemmin ei ole ollut Y-tunnusta, ovat nyt saaneet Y-tunnuksen.

26.4.2019

Europarlamenttivaalit 2019: Tietoa medialle ja ehdokkaille vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta

15.3.2019

Eduskuntavaalit 2019: Tietoa medialle ja ehdokkaille vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta

Vaalirahoitus


PuoluerahoitusValtiontalouden tarkastusvirasto VTV valvoo vaali- ja puoluerahoitusta sekä vastaanottaa ja julkaisee puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja.

Tältä sivustolta löytyvät ohjeet ilmoitusten toimittamisesta tarkastusvirastolle, ehdokkaiden ja puolueiden tekemät ilmoitukset, vaalirahoitusilmoitukset kustakin vaalista sekä puolueiden tilinpäätöstiedot.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valvonut 1.5.2009 lähtien vaalirahoitusta ja 1.9.2010 lähtien puoluerahoitusta. Vuodesta 2000 huhtikuun 2009 loppuun saakka vaalirahoitusilmoitukset tehtiin kunnallisvaaleissa kuntien keskusvaalilautakunnille ja muissa vaaleissa oikeusministeriölle. Lisää tietoa vaalien tulos- ja tietopalveluista, puolueista, puolueen rekisteröimisestä, yleisistä vaaleista ja niiden toimittamisesta löytyy oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi

Tietosuojaseloste [pdf, 446 KB]

Saavutettavuusseloste