Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuellt

17.12.2015
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen övervalfinansieringen vid riksdagsvalet 2015

22.7.2015
Redovisningarna av valfinansieringen vid Europaparlamentsval finns på nätet i sex år från det att valresultatet fastställts. Valresultatet vid Europaparla-mentsvalet 2009 fastställdes den 10 juni 2009 och därför har redovisningarna över detta val utelämnats.

13.5.2015
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2014

24.4.2015
En redovisning av valfinansieringen ska lämnas av de som valts till riksdagsledamöter och de som utses till ersättare när valresultatet fastställs. Revisionsverket sänder i veckan 18 till alla redovisningsskyldiga anvisningar om hur valfinansieringsredovisningen ska göras.
En redovisning av valfinansieringen kan lämnas elektroniskt från 23.4.2015.
De skriftliga redovisningarna skall vara statens revisionsverk tillhanda senast 22.6.2015 kl. 15.
Redovisning kan göras elektroniskt ännu 22.6.2015 till kl. 24. Redovisning kan göras elektroniskt eller i skriftlig form.

20.4.2015
Redovisningar av valfinansiering kan först göras efter det att valresultatet har 23.4.2015 fastställts.

19.3.2015
Riksdagsval 2015: Information till media om redovisning och övervakning av valfinansiering

Pressmeddelande [pdf, 12 KB]


Gjorda redovisningar: Valfinansiering

Gjorda redovisningar: Partifinansiering

Statens revisionsverk övervakar val- och partifinansieringen samt tar emot och publicerar de handlingar om vilka föreskrivs i partilagen och valfinansieringslagen.

På denna webbplats finns anvisningar om ifyllning av parti- och valfinansieringsredovisningar och lämnande av dessa till Revisionsverk samt förhandsredovisningar och egentliga parti- och valfinansieringsredovisningar som kandidater och partier har lämnat.

Statens revisionsverk har övervakat valfinansieringen från och med den 1 maj 2009 och partifinansieringen från och med den 1 september 2010. Från år 2000 till slutet av april 2009 gjordes valfinansieringsredovisningarna till kommunernas centralvalnämnder i kommunalval och till justitieministeriet i övriga val. Närmare uppgifter om allmänna valen och partier fås på justitieministeriets webbplats www.vaalit.fi

Registerbeskrivning [pdf, 24 KB]